A R C H W E R K
Věnujeme se klasické architektuře i navrhování a provádění vlastních experimentálních staveb, založených zejména na konstrukční a technologické jednoduchosti, přírodních materiálech a site-specific designu.

Stavby realizované jako fyzický experiment, často vlastníma rukama a s malým rozpočtem, nemají ambici od základu změnit vnímání prostoru a hranic architektury, ale spíše obohatit konkrétní místo a komunitu. Malé sociální i konstrukční experimenty mohou vznikat doslova „na koleně“, aniž by tím ztrácely vážnost konceptuálního a technologického rozměru.

Jedním z našich cílů je vytvořit po vzoru středověkých stavebních hutí přesně neohraničenou tvůrčí skupinu, schopnou navrhovat a provádět kvalitní architektonická díla ke kultivaci (nejen) české krajiny a spolešnosti.

m. a. Martin Kloda

+420 604 682 760
martin.kloda@gmail.com
CV ►

Ing. arch. Hana Procházková

+420 737 428 770
prochazk@centrum.cz
CV ► studentský web ►

Beranových 223, 199 00 Prague, Czech Republic ►